SUKLA BHATTACHARYYA   

Kolkata, India

Works of SUKLA

 • Avatar
  Rowing
  By SUKLA BHATTACHARYYA
  ` 750,000 / $10,563
 • Avatar
  Biswanath Ghat 3
  By SUKLA BHATTACHARYYA
  ` 625,000 / $8,803
 • Avatar
  Biswanath Ghat 2
  By SUKLA BHATTACHARYYA
  ` 625,000 / $8,803
 • Avatar
  Biswanath Ghat
  By SUKLA BHATTACHARYYA
  ` 250,000,000 / $3,521,127
 • Avatar
  Shadow
  By SUKLA BHATTACHARYYA
  ` 250,000,000 / $3,521,127

Overview:

No Information Found.

Group Exhibitions:

No Information Found.

Solo Exhibitions:

No Information Found.

Achievement:

No Information Found.

Participations:

No Information Found.