Artist

 • Avatar
  Sadhu
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Mukhosh
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Nature
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Monsoon
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Banaras Ghat
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Dream
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Buddha
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Village Women
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Durga
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Ek Radha Ek Meera
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Dream
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Ashray
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Nibedan
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Love of Flute
  Shyamali Karmakar
 • Avatar
  Radha Krishna
  Shyamali Karmakar