Artist

 • Avatar
  Dhritarashtra & Gandhari
  Samir Kundu
 • Avatar
  Draupadi
  Samir Kundu
 • Avatar
  The Love of Radha and Krishna
  Samir Kundu
 • Avatar
  Mahabharata Series I
  Samir Kundu
 • Avatar
  Sri Krishna
  Samir Kundu
 • Avatar
  Krishna Playing
  Samir Kundu