Artist

 • Avatar
  Ganesha Playing Veena
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras Ghat Evening
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Shiv Family
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Kamdhenu
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Kolkata - 2
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Churning of the Ocean
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Maa Laxmi
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras XI
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras X
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras IX
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Mumbai V
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Mumbai IV
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Mumbai III
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Mumbai II
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Mumbai I
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras VIII
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Lady Changing Cloth
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras VII
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Banaras VI
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Durga
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Benaras V
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Benaras IV
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Benaras III
  Paramesh Paul
 • Avatar
  Benaras - II
  Paramesh Paul